Metodologija

Cilj istraživanja je saznati koji su poslodavci na hrvatskom tržištu rada najatraktivniji općoj javnosti i zbog čega te istaknuti one koji su najviše napredovali. Metodologija istraživanja je top of mind awareness i temelji se isključivo na percepciji ispitanika o samim tvrtkama i njihovom slobodnom izboru.

Ispitanici su korisnici i posjetitelji portala MojPosao i EduCentar te društvenih mreža (Facebook, Twitter).

Izvještaji i cijene

Opći izvještaj

9.600,00 kn + PDV

Izvještaj cjelokupnih rezultata istraživanja

 • Prikaz Top 20 poslodavaca zadnjih 10 godina
 • Detaljna analiza atributa koje ispitanici smatraju atraktivnima
 • Poslodavci prvog izbora s obzirom na tip vlasništva tvrtke
 • Rad kod poslodavca prvog izbora & promjena postojećeg poslodavca
 • Profili atraktivnosti poslodavaca
 • Analiza top poslodavaca prema spolu, obrazovanju, radnom statusu, dobi i regijama
 • Struktura ispitanika

Individualni izvještaj

10.400,00 kn + PDV

Brand image tvrtke u TOP 20 na temelju podataka prikupljenih u istraživanju

 • Razlozi atraktivnosti poslodavaca prvog izbora za pojedinu tvrtku
 • Analiza razloga atraktivnosti pojedine tvrtke prema spolu, obrazovanju, radnom statusu, dobi i regijama
 • Demografska struktura ispitanika koji su se odlučili za pojedinu tvrtku
 • Promjena poslodavca
 • Prikaz poslodavaca na drugom i trećem mjestu

Konkurentski izvještaj

11.600,00 kn + PDV

Brand image tvrtke konkurenta koja je unutar TOP 20 poslodavaca

 • Razlozi atraktivnosti poslodavaca prvog izbora za pojedinu tvrtku
 • Analiza razloga atraktivnosti pojedine tvrtke prema spolu, obrazovanju, radnom statusu, dobi i regijama
 • Demografska struktura ispitanika koji su se odlučili za pojedinu tvrtku
 • Promjena poslodavca
 • Prikaz poslodavaca na drugom i trećem mjestu

Izvještaj prema djelatnosti

10.400,00 kn + PDV

Detaljna analiza određene djelatnosti na temelju rezultata istraživanja

 • Prikaz Top poslodavaca unutar zakupljene djelatnosti
 • Promjena poslodavca
 • Detaljna analiza atributa koje ispitanici smatraju atraktivnima
 • Profili atraktivnosti poslodavaca
 • Analiza top poslodavaca prema spolu, obrazovanju, radnom statusu, dobi i regijama
 • Struktura ispitanika

*za kupnju 2 izvještaja odobravamo popust od 10%, za 3 izvještaja 15%, za 4 izvještaja 20%

Provedba Upitnik Bodovanje

Istraživanje se isključivo provodi online i svaki ispitanik ima mogućnost samo jednom popuniti upitnik (provjerava se IP i e-mail adresa). Istraživanje se provodi od 1. studenog 2021. do 1. svibnja 2022. godine.

OPĆI UVJETI NAGRADNOG NATJEČAJA

Upitnik se nalazi na linku, a sadrži 10 pitanja + demografske podatke (spol, dob, regija).

Od ispitanika se traži imenovanje tri poslodavca prvog izbora prema njihovom mišljenju tj. poslodavca 'prvog', 'drugog' i 'trećeg' izbora.

U istraživanju NISU unaprijed ponuđeni nazivi tvrtki, već prazna polja koja ispitanici sami popunjavaju.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je cca. 5 minuta.

Bodovanje se provodi tako da se poslodavcima koji su na listi uneseni kao Poslodavac Prvog Izbora dobili 3 boda, 'Drugog' izbora 2 boda i 'Trećeg' izbora 1 bod te se na temelju toga izračunavao ukupan poredak poslodavaca. Za svakog poslodavca izračunava se ukupan broj bodova te na temelju tog podatka udio/postotak kojeg ti bodovi čine u ukupnom broju bodova za sve poslodavce.

S ponuđenih osam razloga atraktivnosti i ocjenama: 0 - nemam mišljenje o tome, 1 - nevažan razlog, 2 - malo važan razlog, 3 - važan razlog, 4 - vrlo važan razlog, 5 - presudan faktor, ispitanici su ocjenjivali svaki od navedenih razloga atraktivnosti poslodavca kojeg su naveli kao poslodavca svog prvog izbora.

Rezultati istraživanja po godinama

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Za detaljni izvještaj molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona 01/6388 267 ili na projekti@moj-posao.net